Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Обявления и Заповеди за допускане

Обявление на проект за ПУП - ИПУР за кв.33 и кв.36 - 28.04.2022 г.

 

Обявление №РВЕ16-ВК08-910-[14]/11.01.2021 г. ; Решение на СОС към обявлението - 11.01.2021 г.

 

Обявление №РВЕ20-ГР94-40(14)/12.06.2020 Г.

Обявление №РВЕ20-ВК08-632/08.05.2020 Г.

 

Обявление № РВЕ19-ВК08-186-(4)/20.03.2019г.

Обявление № РВЕ19-ВК08-186-(5)/20.03.2019г.

Заповед № РВЕ19-РА50-66/28.01.2019г.

Заповед № РВЕ19-РА50-191/12.03.2019 г.

 

Обявление РВЕ18-ВК08-1135(3)/ 01.11.2018 г.

Обявление РВЕ18-ВК08-1343(4)/ 30.10.2018 г. - Обявление за оттеглено разрешение за строеж.

Обявление РВЕ18-ВК08-1189(1)/ 02.10.2018 г.

Обявление РВЕ17-ВК08-1805(4)/ 25.06.2018 г.

Обявление РВЕ18-ВК08-1415(1)/ 17.09.2018 г.