Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Публични регистри

Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията за отнемане на незаконно придобито имущество

Декларации по чл. 12 , т.1 и т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Регистър на декларациите по чл. 12 т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Регистър на декларациите по чл. 12 т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Регистър на разрешенията за използването на открито на пиротехнически изделия

Заповеди на Главния Архитект на район "Възраждане"