Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Конкурси


СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’
О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
19.08.2021г. - Конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост
На основание Заповед № СОА21-РД98-35/17.06.2021г. на кмета на Столична община ,район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост по списък Приложение №2 към конкурсната документация,включваща начална конкурсна цена. 
Конкурс за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на част от общински имот - публична общинска собственост.
На основание Заповед СОА16-РД98-76/19.08.2016г. на Кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на част от общински имот - публична общинска собственост.
06.06.2016 - Конкурс за организиране на ученическо столово хранене за срок от три години в 67 ОУ „Васил Друмев“ и 76 ОУ „Уилям Сароян“
Със заповед Заповед № СОА16-РД09-770/21.04.2016 г. на кмета на Столична община е открит конкурс за организиране на ученическо столово хранене за срок от три години в 67 ОУ „Васил Друмев“ и 76 ОУ „Уилям Сароян“.
18.04.2016г. - Конкурс за отдаване под наем за срок от 7/седем/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост
На основание Заповед № СО15-РД-09-335/04.02.2015г. на Кмета на СО, район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 7/седем/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост 
Конкурс за организиране на ученическо столово хранене за срок от три години в 136 ОУ „Л.Каравелов“ и 30 СОУ „Братя Миладинови“
Със заповед  № СО-РД-09-08-80/22.06.2015г. на кмета на Столична община е открит конкурс за организиране на ученическо столово хранене за срок от три години в 136 ОУ „Л.Каравелов“ и 30 СОУ „Братя Миладинови“.
Конкурс за отдаване под наем за срок от 7/седем/ години на не жилищни имоти-частна общинска собственост.
На основание Заповед № СО15-РД-09-335/04.02.2015г. на Кмета на СО, район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 7/седем/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост по списък Приложение № 2 към конкурсната документация, включваща начална конкурсна цена.