Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ОПАК


Резултати от изпълнението на проект по ОПАК
Резултати от изпълнението на проект по ОПАК:"    Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите”- Дог. № A12-22-7/29.01.2014 г, 
Заключителна пресконференция по проект „Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите“
Заключителна пресконференция по проект „Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.
УСПЕШНО ЗАВЪРШИХА ОБУЧЕНИЯТА В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
27 СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” ПРИДОБИХА НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.  
31 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
31 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ СЪОБРАЗЕНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИТЕ ФУНКЦИИ, КОИТО СЛУЖИТЕЛИТЕ ИЗПЪЛНЯВАТ.  
53 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЯ
53 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЯ ПО  МОТИВАЦИЯ; КОМУНИКАЦИИ В ЕКИПА;. ЕФЕКТИВНО ЛИДЕРСТВО; РАБОТА В ЕКИП;РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ.  
25 СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ЗАВЪРШИХА ОБУЧЕНИЯТА СИ
25 СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ”   УСПЕШНО ЗАВЪРШИХА ОБУЧЕНИЯТА СИ, ПРИДОБИХА НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.  
ЗАПОЧНАХА ОБУЧЕНИЯТА ПО ОПАК
От 24 март 2014г. започнаха обученията на служители от районната администрация в Института по публична администрация. 
СО- РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ” СКЛЮЧИ ДОГОВОР С УО НА ОПАК
На 29  януари 2014 г.,  Район „Възраждане”, Столична община сключи Договор с Управляващия орган  на Оперативна програма “Административен капацитет” .
ОПАК ОДОБРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТ НА СО- РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”
След приключване работата на оценителната комисия по открита процедура за подбор на проекти по приоритетна ос II.
СО- РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ” ПОДАДЕ ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
На 13.11.2012 г., СО- район „Възраждане” подаде проектно предложение с наименование „Повишаване на административния капацитет на Район ”Възраждане” на СО