Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Проекти


Стартира проект „Грижа в дома в Столична община“
Проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“) с бенефициент Столична община.
МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ В РАЙОН
Проектът е част от социалните дейности на район "Възражане"
ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ”
Чрез проекта  се предоставят услуги по домовете, оказване на подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;  хора с увреждания;  възрастни в риск – лица в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;  поставени под карантина във връзка с COVID-19.
АРТ ТЕРАПИИ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”
В периода от ноември 2016 г. до януари 2017 г. към здравната услуга по Проект „Център за независим живот в район „Възраждане”, се проведе  рехабилитационната дейност и арт терапии на теми :
„Възраждане“ спортува
С демонстрация по волейбол стартираха дейностите на проекта „Възраждане спортува“, който се реализира от район „Възраждане“-СО в партньорство с учебните заведения от Района, с финансовата подкрепа на Столична община в подкрепа на „София – европейска столица на спорта 2018 г.“.
Проект „Нови възможности за грижа“
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПРОЕКТ №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”.
Проект „Подкрепа за достоен живот"
По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.   по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, финансиран със Заповед №РД08-52/08.10.2010г.