Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Програма - Енергийна Ефективност

ВАЖНО!
Методически указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. 

Промени в Национална програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

ЕТАП I - ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
  1. Покана за свикване на ОС / учредване на СС.
  2. Протокол от залепване на поканата / учредване на СС.
  3. Протокол от ОС за учредяване на СС.
  4. Споразумение за създаване на СС.

ЕТАП II - КАНДИДАТСТВАНЕ ПО "НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"
  5. Заявление за интерес и финансова помощ.
  6. Справка за ССО.
  7. Покана за свикване на ОС на СС.
  8. Протокол от залепване на поканата за ОС на СС.
  9. Протокол от ОС на СС.
10. Договор СС-община.
11. Договор за целево финансиране.
12. Декларация за съгласие от собственик, който не е член на СС.
13. Контролен лист от областният управител.
14. Условия за изпълнение на схемата за минимална помощ по НПЕФ.
15. Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)

16. Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС).
17. Протокол от ОС на собствениците (ЕС).