Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Протоколи от РЕСУТ

Протоколи от РЕСУТ - 2019 г.

Протокол № 01 от 30.01.2019 г. Протокол № 02 от 01.02.2019 г. Протокол № 03 от 08.02.2019 г. Протокол № 05 от 15.03.2019 г. ;  Протокол № 06 от 04.04.2019 г. Протокол № 07 от 08.05.2019 г. ;  Протокол № 08 от 15.05.2019 г. Протокол № 09 от 22.05.2019 г. ;  Протокол № 10 от 19.06.2019 г. Протокол № 12 от 26.08.2019 г. Протокол № 13 от 07.10.2019 г. Протокол № 14 от 13.11.2019 г. 

Протоколи от РЕСУТ - 2018 г.

Протокол № 01 от 17.01.2018 г. Протокол № 02 от 07.03.2018 г. Протокол № 03 от 04.04.2018 г. ;  Протокол № 04 от 25.04.2018 г. Протокол № 05 от 23.05.2018 г. Протокол № 06 от 29.06.2018 г. ; Протокол № 07 от 16.08.2018 г. ; Протокол № 08 от 17.10.2018 г. ;

Протоколи от РЕСУТ - 2017 г.

Протокол № 01 от 25.01.2017 г. ; Протокол № 02 от 06.02.2017 г. ; Протокол № 03 от 01.03.2017 г. ; Протокол № 04 от 23.03.2017 г. ; Протокол № 05 от 03.05.2017 г. ; Протокол № 06 от 26.05.2017 г. ; Протокол № 07 от 05.07.2017 г. ; Протокол № 08 от 26.07.2017 г. ; Протокол № 09 от 29.08.2017 г. ;   Протокол № 10 от 11.10.2017 г. ;  Протокол № 11 от 15.11.2017 г. ;  Протокол № 12 от 22.11.2017 г. ;  Протокол № 13 от 13.12.2017 г. ;

Протоколи от РЕСУТ - 2016 г.

Протокол № 01 от 13.01.2016 г. ; Протокол № 02 от 03.02.2016 г. ; Протокол № 03 от 25.02.2016 г. ;  Протокол № 04 от 15.03.2016 г. ; Протокол № 05 от 06.04.2016 г. ; Протокол № 06 от 20.04.2016 г. ; Протокол № 07 от 11.05.2016 г. ; Протокол № 07 от 15.06.2016 г. ; Протокол № 09 от 18.07.2016 г. Протокол № 10 от 29.07.2016 г. ; Протокол № 11 от 03.08.2016 г. ; Протокол № 12 от 24.08.2016 г. ; Протокол № 13 от 19.09.2016 г. ; Протокол №14 от 07.10.2016г.  ; Протокол №15 от 25.11.2016г.    ; Протокол №16 от 21.12.2016г.  

Протоколи от РЕСУТ - 2015 г.

Протокол № 01 от 07.01.2015 г. ; Протокол № 02 от 04.02.2015 г. ; Протокол № 03 от 13.03.2015 г. ;  Протокол № 04 от 07.04.2015 г. ;  Протокол № 05 от 15.05.2015 г. ;  Протокол № 06 от 15.07.2015  г. ;  Протокол № 07 от 29.07.2015 г.  ;  Протокол № 08 от 12.08.2015 г. ;  Протокол № 09 от 26.08.2015 г. ;  Протокол № 10 от 30.09.2015 г. ;  Протокол № 11 от 14.10.2015 г. ;  Протокол № 12 от 21.10.2015 г. ; Протокол № 13 от 16.12.2015 г. ; 

 

Протоколи от РЕСУТ - 2014 г.

Протокол № 01 от 17.01.2014 г. ; Протокол № 02 от 31.01.2014 г. ; Протокол № 03 от 21.02.2014 г. ; Протокол № 04 от 28.03.2014 г. ; Протокол № 05 от 30.04.2014 г. ; Протокол № 06 от 11.06.2014 г. ; Протокол № 07 от 18.06.2014 г. ; Протокол № 08 от 25.06.2014 г. ;

Протокол № 09 от 04.07.2014 г. ; Протокол № 10 от 23.07.2014 г. ; Протокол № 11 от 06.08.2014 г. ; Протокол № 12 от 08.08.2014 г. ; Протокол № 13 от 20.08.2014 г. ; Протокол № 14 от 17.09.2014 г. ; Протокол № 15 от 08.10.2014 г. ; Протокол № 16 от 27.10.2014 г. ; Протокол № 17 от 21.11.2014 г.

 

Протоколи от РЕСУТ - 2013 г.

Протокол № 01 от 23.01.2013 г. ; Протокол № 02 от 20.03.2013 г. ; Протокол № 03 от 19.07.2013 г. ; Протокол № 04 от 26.07.2013 г. ; Протокол № 05 от 23.08.2013 г. ; Протокол № 06 от 28.08.2013 г. ; Протокол № 07 от 05.09.2013 г. ; Протокол № 08 от 02.10.2013 г. ; Протокол № 09 от 09.10.2013 г. ; Протокол № 10 от 15.11.2013 г.