Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имоти – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в училищата на територията на Столична община - район „Възраждане“.

Публикувано на: 16.03.2023 г.
 1. 18 СУ „Уилям Гладстон”, с адм.адрес: гр. София, ул. „Пиротска” № 68
 • Ученически стол и ученически бюфет 
 1. 30 СУ „Братя Миладинови“, с адм.адрес: гр. София, бул. „Александър Стамобилийски“ № 125-А
 • Ученически стол и ученически бюфет с обща площ от 553.56 кв.м.
 1. 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, с адм.адрес: гр. София, ул. „Софроний Врачански“ № 6
 • Ученически стол и ученически бюфет с обща площ от 262.45 кв.м
 •  
 • 4.46 ОУ „Константин Фотинов“, с адм.адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 109
 • Ученически бюфет с обща площ от 23.40 кв.м.

     5.67 ОУ „Васил Друмев“, с адм.адрес: гр. София, ул. „Гюешево“ № 63

 • Ученически бюфет с обща площ от 48.75 кв.м.,
 1. 76 ОУ „Уилям Сароян“, с адм.адрес: гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 9
 • Ученически бюфет с обща площ от 33.08 кв.м.,
 1. 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, с адм.адрес: гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 2,
 • Ученически бюфет с обща площ от 24.75 кв.м.,
 1. 136 ОУ „Любен Каравелов“, с адм.адрес: гр. София, ул. „Димитър Петков“ № 116
 • Ученически бюфет с обща площ от 10.28 кв.м.,

 

Заповед № РВЕ23-РД09-91/16.03.2023г. на Кмета на район Възраждане за откриване на конкурса и утвърждаване на докумнетацията

Документация за участие в конкурс (Документацията се закупува - цена 24 лв)

Срок за подаване на оферти от 16 март до 05.04.2023г включително.

Отваряне на офертите е на 06.04.2023г. От 10:30ч.

 

Още от Конкурси


СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’
О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
19.08.2021г. - Конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост
На основание Заповед № СОА21-РД98-35/17.06.2021г. на кмета на Столична община ,район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост по списък Приложение №2 към конкурсната документация,включваща начална конкурсна цена.