Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Конкурс за организиране на ученическо столово хранене за срок от три години в 136 ОУ „Л.Каравелов“ и 30 СОУ „Братя Миладинови“

Публикувано на: 16.07.2015 г.

Със заповед  № СО-РД-09-08-80/22.06.2015г. на кмета на Столична община е открит конкурс за организиране на ученическо столово хранене за срок от три години в 136 ОУ „Л.Каравелов“ и 30 СОУ „Братя Миладинови“.

            Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 350 /триста и петдесет/ лв. за всеки обект.   
Конкурсната документация може да се закупи всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в служба „Деловодство” на партерния етаж в сградата на район “Възраждане”, находяща се на адрес: бул. “Ал. Стамболийски” № 62, срещу неподлежаща на възстановяване сума в размер на 12.00 /дванадесет/ лева с ДДС, за  всеки обект включен в конкурса.

           Офертите се подават от 8:30 ч. на 16.07.2015 г. до 17:00 ч.  на 14.08.2015 г.

в сградата на район ”Възраждане”, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62, партер, гише № 7 - БИАДО.

            Конкурсът ще се проведе от 10.00 ч. на 17.08.2015 г. в сградата на район ”Възраждане”, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 62, ет.2, стая № 6.

Конкурсът е обявен на сайта на Столична община – www.sofia.bg

Телефон за информация – 02/ 980 17 20.

Още от Конкурси


СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’
О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
19.08.2021г. - Конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост
На основание Заповед № СОА21-РД98-35/17.06.2021г. на кмета на Столична община ,район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост по списък Приложение №2 към конкурсната документация,включваща начална конкурсна цена.