Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Конкурс за работа - Началник на отдел

Публикувано на: 20.06.2018 г.

Документи и образци за кандидатстване

* Заявление за участие в конкурс 

Приложение 2 към чл. 17 ал. 1 от НПКДС 

* Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 

Класиране на кандидатите - 20.07.2018 г.


 

 

Още от Конкурси


СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’
О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
19.08.2021г. - Конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост
На основание Заповед № СОА21-РД98-35/17.06.2021г. на кмета на Столична община ,район „Възраждане” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на нежилищни имоти-частна общинска собственост по списък Приложение №2 към конкурсната документация,включваща начална конкурсна цена.